مدیرعامل شرکت توزیع برق شیراز تشریح کرد؛

شرایط خرید برق صرفه‌جویی شده کشاورزان

محمدرضا سلاحی گفت: طرحی اجرایی شده است که براساس آن مشترکان بخش کشاورزی در صورت همکاری بیشتر با برنامه‌های مدیریت مصرف برق، می‌توانند میزان صرفه جویی شده را به نرخی ٤ برابر بالاتر از قیمت تامین برق، بفروشند.

به گزارش برقآب، محمدرضا سلاحی گفت: طرحی اجرایی شده است که براساس آن مشترکان بخش کشاورزی در صورت همکاری بیشتر با برنامه‌های مدیریت مصرف برق، می‌توانند میزان صرفه‌جویی شده را به نرخی ۴ برابر بالاتر از قیمت تامین برق، بفروشند.

او ادامه داد: این طرح فرصتی برای بهره‌برداران کشاورزی و مشترکان این بخش از برق در حوزه توزیع برق شیراز است که در تولید محصولات کشاورزی و گلخانه‌ای فعالیت مستمر دارند.

سلاحی گفت: مدیریت مصرف برق در بخش کشاورزی در حوزه فعالیت این شرکت تا کنون محقق شده و متوسط مدیریت مصرف برق مشترکان این بخش در حدود میانگین کشوری است.

او توضیح داد: کشاورزان در صورت نصب از نیروگاه‌های خورشیدی، از معافیت‌های مرتبط با طرح‌های مدیریت بار بهره مند خواهند شد.

سلاحی اضافه کرد: همچنین اگر معادل ٨٠ درصد ظرفیت برقی چاه‌های کشاورزی از نیروگاه‌های خورشیدی تامین شود، معافیت لازم را از طرح‌های مدیریت بار تابستان خواهند داشت و چنانچه در صورتی که کشاورزان ۵ ساعت که شامل ساعات گرم بعد از ظهر تابستان است با صنعت برق همکاری کنند، هزینه برق مصرفی در بقیه ١٩ ساعت شبانه روز رایگان خواهد بود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق شیراز در عین حال از خرید برق صرفه جویی شده توسط کشاورزان نیز خبر داد و گفت: اگر کشاورزان بتوانند با بهینه سازی سیستمهای برقی چاه‌های کشاورزی یا همکاری بیشتر، صرفه‌جویی بیشتری داشته باشند، به صورت پلکانی افزایشی، برق صرفه جویی شده را با نرخی در حدود دو هزار و ۵٠٠ تومان یعنی ۴ برابر هزینه تامین برق از آنها خریداری خواهیم کرد.

او افزود: براساس محاسبات، هر چاه کشاورزی با مصرف متعارف، می تواند از این طریق و با اندکی صرفه جویی بیشتر، در حدود ٨ تا ١٠ میلیون تومان از صنعت برق پاداش دریافت کند که البته باید پیشتر این همکاری را به اداره برق منطقه خود اعلام کنند.

سلاحی همچنین با ترسیم سیمای مصرف برق کشاورزی در محدوده شهرستان‌های تحت مدیریت توزیع برق شیراز، افزود: شرکت توزیع برق شیراز کار مدیریت و تامین و توزیع بهینه برای ۱۹ هزار و ۲۴۱ مشترک برق کشاورزی را بر عهده دارد، در حالیکه مشترکان کشاورزی حدود یک درصد از کل یک میلیون و ۲۲۰ هزار مشترک برق در این حوزه را به خود اختصاص داده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز خاطرنشان کرد: بیش از ۳۰ درصد از برق توزیع شده توسط این شرکت با تعرفه کشاورزی در این بخش مولد به مصرف می رسد؛ بنابراین هرگونه تعامل و هم‌افزایی کشاورزان با شرکت توزیع برق می تواند نتایج درخشانی در عبور از تابستان پرمصرف امسال به همراه داشته باشد.