شبکه و تاسیسات توزیع برق روستای تل شهرستان شهرستان شاهرود بهینه سازی شد

مدیر توزیع برق شهرستان شاهرود از اجرای طرح اصلاح و بهینه سازی روستای تل، در قالب رزمایش خدمت متعالی خبر داد.

جمال فرخ زاده بیان کرد: با حضور هشت اکیپ به استعداد 34 نفر نیروهای عملیاتی از برق شاهرود، بسطام و میامی، این برنامه ظرف پنج ساعت به اجرا درآمده است.

وی با اشاره به این که 900 متر شبکه فشارضعیف هوایی اصلاح و به کابل خودنگهدار تبدیل گشته است گفت: رفع 16 مورد کانون های خطر شناسایی شده، برطرف نمودن چهار مورد حریم شبکه های توزیع برق، تعویض پنج مورد کابل سرویس انشعاب مشترک و جابه جایی و نصب 12 اصله پایه برق، از جمله اقداماتی است که در این رزمایش اجرایی شده است.

فرخ زاده با عنوان این که با تجمیع امکانات و بسیج نیروی انسانی، کلیه فعالیتهای ذکر شده در کوتاه ترین زمان ممکن به انجام رسیده افزود: چنانچه اقدامات مورد اشاره به روال عادی عملیاتی شود، حدود پنج روز کاری فرصت نیاز داشته و با اجرای این رزمایش، با اعمال کمترین حجم خاموشی، بیشترین بهره وری حاصل شده است.

وی خاطرنشان کرد: افزایش قابلیت اطمینان شبکه، پیشگیری از سرقت شبکه، جابه جایی پایه از معبر و رفع کانون های خطر، رفع حریم شبکه، اصلاح پایه های فرسوده، بهسازی اتصالات سُست در شبکه فشارضعیف، هم افزایی امور تجمیعی، کاهش خاموشی های شبکه و افزایش رضایت مندی مشترکان، در زمره اهداف این رزمایش به شمار می رود.