شبکه توزیع آب شرب روستای نعمت آباد اصلاح بازسازی شد

اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب شرب روستای نعمت آباد

به گزارش برقاب،مدیر امور آب و فاضلاب ابرکوه از اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب شرب مزرعه ابرجامه از توابع روستای نعمت آباد خبر داد.

عظیمی مدیر امور آب و فاضلاب ابرکوه گفت: با اجرای این پروژه حدود ۱۵۰ مشترک خانگی و دامداری های این منطقه از آب شرب پایدار برخوردار شدند.

او افزود: پروژه بازسازی شبکه توزیع آب شرب مزرعه ابرجامه به طول ۳۵۰ متر با اعتباری بالغ بر۱۱۵ میلیون تومان اجرا شده است.

مدیر امور آب و فاضلاب ابرکوه ادامه داد: هدف از اجرای این پروژه  تامین آب پایدار و جلوگیری از هدر رفت آب  در این روستا است.