شاخص های توزیع برق استان سمنان بسیار مناسب تر از متوسط کشوری است.

با حضور مدیرعامل شرکت توانیر و معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان، آئین تکریم مدیرعامل توزیع برق استان سمنان و معرفی سرپرست این شرکت برگزار شد. مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران در این آئین بیان کرد: امسال سال استثنائی و سختی برای صنعت برق بود و چنانچه هر کدام […]

با حضور مدیرعامل شرکت توانیر و معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان، آئین تکریم مدیرعامل توزیع برق استان سمنان و معرفی سرپرست این شرکت برگزار شد.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران در این آئین بیان کرد: امسال سال استثنائی و سختی برای صنعت برق بود و چنانچه هر کدام از این شاخص ها در کشور دیگری اتفاق می افتاد، بحران های شدیدی را شاهد خواهیم بود.

محمدحسن متولی زاده اظهار کرد: گذر از پیک بار تابستان امسال، هر چند مشکلاتی را برای مشترکان دربرداشت، لیکن با تلاش و زحماتی که همکاران بخش توزیع داشتند، مسئله حادی نبود و این مهم طی شد.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه شاخص های توزیع برق استان سمنان خیلی بهتر و مناسب تر از متوسط کشوری است و این موضوع بیانگر زحمات و تلاش بی وقفه مجموعه ی همکاران استان است.

وی با اشاره به این که حضور سال های متمادی سیدمحمد موسوی زاده در مسئولیت مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان بیانگر چند موضوع است گفت: توانمندی و مدیریت خوب ایشان، وجود همکاران دلسوز، مسئول و هماهنگ و حمایت مسئولین استان، باعث شده تا گام های بزرگ و ارزشمند برداشته شده و منجر به نتایج بسیار خوبی شده است.

متولی زاده با عنوان این که صنعت برق از نظر توانمندی فنی و مهندسی در کشور مشکلی ندارد و یک مسئله اساسی و زیربنایی دارد و آن اقتصاد برق است افزود: برای اصلاح اقتصاد برق قدم هایی برداشته شد ولی خیلی سخت است، چرا که در حال حاضر ایران ارزان ترین برق دنیا را دارد و نگهداری این صنعت با شرایط موجود بسیار دشوار می باشد و چالش هایی که با آن مواجه می شویم عمدتاً ناشی از این است و چنانچه بهره وری در محل مصرف و چه درکل صنعت، اگر جایی پایین است، دلیل عمده آن اقتصاد برق است.

وی با تاکید بر این که یکی از اولویت های اصلی وزیر نیرو در دولت جدید، بحث مدیریت مصرف، اصلاح الگوی مصرف و کنترل برق است و بستر اصلی آن کنتور می باشد اضافه کرد: در حال حاضر نصب کنتورهای هوشمند به عنوان اولویت اول صنعت برق در بخش توزیع مطرح است و انتظار این است که برنامه ریزی شود تا استان سمنان در این زمینه جلودار و پیشران موضوع باشد و بخش معاونت هماهنگی توزیع توانیر هم آمادگی دارد کنتورهای هوشمند را دراختیار قرار داده تا برای مشترکان نصب شود.

در ابتدای این مراسم نیز “سید محمد موسوی زاده” مدیرعامل سابق این شرکت، گزارشی از وضعیت موجود شبکه و تاسیسات توزیع برق استان و روند رشد شاخص های کلیدی در طی تصدی مسئولیت خود را ارائه نمود.

همچنین “سیدمحمد حسینی نژاد” سرپرست شرکت توزیع برق استان سمنان نیز بر ادامه شایسته سیاست های صنعت برق در عرصه خدمت رسانی تاکید نمود و بیان کرد: موضوع نصب کنتورهای هوشمند و بحث اتوماسیون شبکه، به عنوان دو برنامه کلیدی و مهم است که پیگیر اجرا و عملیاتی شدن آن خواهیم شد.

در پایان این آئین، متن لوح تقدیرهای مدیرعامل شرکت توانیر و استاندار سمنان، خطاب به سیدمحمد موسوی زاده قرائت و از زحمات نامبرده در زمان تصدی مسئولیت مدیرعامل توزیع برق استان سمنان قدردانی به عمل آمده و “سید محمد حسینی نژاد” ، به عنوان سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان معرفی شد.