معاون نیروی انسانی شرکت توزیع برق:

شاخص‌ منابع انسانی برق هرمزگان فراتر از شاخص‌های کشوری

معاون منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان  اظهار داشت :بهره مندی از نیروهای متخصص در شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان موجب شده است که بسیاری از شاخص‌های توسعه، تامین و توزیع برق در این استان فراتر از متوسط شاخص‌های کشوری باشد.

 

به گزارش برقآب، یحیی مهرانی در این نشست که با حضور قریشی مدیر دفتر حراست شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان برگزار شد ادامه داد : از دیگر ویژگی های نیروهای متخصص و منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان، وجود نیروهای جوان و در عین حال مجرب و کاردان است، بیش از ۵۵ درصد از نیروهای متخصص در این شرکت بین ۳۵ تا ۴۰ سال سن دارند و در اوج دوره جوانی قرار دارند وجود این بنیه و قابلیت موجب گردید تا شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان بتواند در محروم ترین و دورافتاده ترین نقاط استان در راستای تامین و توزیع برق مشترکان حضور فعال داشته باشد.
مهرانی ارتقای شغلی همه کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان را یک اولویت پیش رو دانست و افزود : در این زمینه از حداکثر ظرفیت‌های قانونی بهره‌گیری می‌شود.
مدیر برق ناحیه سه بندرعباس نیز با تقدیر از حمایتها و همراهی معاون منابع انسانی اظهار داشت : ناحیه سه بندرعباس نیز از نیروهای متخصص و کاردان بهره‌مند است و با استفاده از نیروهای خدوم در همه شرایط سخت و بحرانی در کنار مردم قرار دارند.
در این نشست موضوعات مطالعات بار، پیش بینی و برنامه ریزی سالیانه احداث طرح ها، تقویت و توسعه شبکه توزیع
تعیین اولویت، هماهنگی بودجه و ابلاغ پروژه های جدیدالاحداث مورد بررسی قرار گرفت.