سیل در روستای نهوج شهرستان اردستان

با بارندگی شدید و جاری شدن سیل در روز پنجشنبه مورخ 1402.3.18 درروستای نهوج در 65 کیلومتری اردستان و چند روستای دیگر، نیروهای عملیات پس از اطلاع بلافاصله به محل اعزام شدند.

به گزارش برقآب، به نقل از روابط عمومی توزیع برق استان اصفهان با بارندگی شدید و جاری شدن سیل در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲.۳.۱۸ درروستای نهوج در ۶۵ کیلومتری اردستان و چند روستای دیگر، نیروهای عملیات پس از اطلاع بلافاصله به محل اعزام شدند.

سیل باعث تخریب چند منزل و سقوط یک عدد تیر برق وقطع برق قسمتی از روستا شد.

یک تیم با مدیریت آقای مهندس قاسمی مدیر امور و رئیس بهره برداری آقای مهندس پوربافرانی شهرستان دست به کار شده و درهمان دقایق اولیه بعد از فروکش کردن سیل در روستای نهوج. تیر ساقط شده را نصب و خاموشی مرتفع گردید.

لازم به ذکر است که این سیل ویرانگر ۳ نفر را به کام مرگ کشاند.