روزنه امید در دل کشاورزان سرخس ایجاد شد:

سیلاب جمع آوری شده در شبکه بتنی پایاب سد دوستی رها شد

سیلاب جمع آوری‌ شده از سد شوریجه با دبی ۸ مترمکعب در ثانیه، به طول ۱۵۰ کیلومتر هدایت و در شبکه بتنی پایاب دوستی رهاسازی شد.

سیلاب جمع آوری شده در شبکه بتنی پایاب سد دوستی رها شد

به گزارش برقاب، به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، مرتضی کریمی فرد رئیس اداره منابع آب شهرستان سرخس گفت: حجم کل سیلاب جمع آوری شده در شبکه بتنی پایاب سد دوستی رها شد حدود یک میلیون مترمکعب بود که سیلاب اولیه در شبکه پایاب دوستی به مدت ۲۴ ساعت ادامه داشت‌.

کریمی‌فرد تصریح کرد: در همین راستا اطلاع رسانی به تمام تعاونی‌های آببران انجام شده است و لذا با تدابیر انجام شده علاوه بر شبکه پایاب سد دوستی می‌توانند تمام تعاونی‌های آببران از هر سه سر دهانه سنتی مظفری، انقلاب و نوروزآباد با هماهنگی اداره منابع آب شهرستان سرخس آبگیری نمایند.

وی افزود: تمهیدات لازم برای جلوگیری از خطرات ناشی از سیلاب در نهرهای سنتی در نظر گرفته شده است.