سیاست شرکت آبفا جیره بندی آب شرب در اصفهان نیست.

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا استان اصفهان گفت: سیاست شرکت آبفا استان اصفهان جیره بندی آب نبوده است و این امر در صورت مدیریت مصرف تحقق می یابد. ناصر اکبری در خصوص خبرهای منتشره مبنی بر احتمال جیره بندی آب در اصفهان اظهار کرد: متاسفانه بارش ها در شرایط نرمالی قرار ندارد […]

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا استان اصفهان گفت: سیاست شرکت آبفا استان اصفهان جیره بندی آب نبوده است و این امر در صورت مدیریت مصرف تحقق می یابد.

ناصر اکبری در خصوص خبرهای منتشره مبنی بر احتمال جیره بندی آب در اصفهان اظهار کرد: متاسفانه بارش ها در شرایط نرمالی قرار ندارد و با توجه به اینکه بارش ها ۳۳ درصد کمتر از حد معمول بوده، اکنون ذخیره سد زاینده رود به کمترین حد خود رسیده است.

وی افزود: در این شرایط نیازمند اقدامات فنی، توسعه زیرساخت ها و تکمیل سامانه اضطراری آبرسانی هستیم. وی در عین حال بر مدیریت مصرف آب توسط مردم تاکید کرد.

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا استان اصفهان تصریح کرد: سیاست شرکت در هیچ زمانی جیره بندی آب شرب نبوده  و نیست و اگر مردم مدیریت مصرف را سرلوحه کار خود قرار دهند، می توان بدون جیره بندی و محدودیت ، از شرایط موجود عبور کرد.

اکبری افزود: به دلیل خشکی زاینده رود و خارج شدن چاه های فلمن از مدار بهره برداری، در شرایط اوج مصرف در حدود ۳ مترمکعب بر ثانیه کمبود آب داریم.

وی با بیان اینکه اصفهانی ها همواره یاد گرفته اند در شرایط سخت با بهره گیری از روش های بهینه، مصرف آب را مدیریت کنند، افزود: متاسفانه در این مدت به علت شیوع ویروس کرونا، مصرف آب بین ۱۲ تا ۱۶ درصد افزایش داشته و بنابراین شرایط سخت تری را نسبت به سال های گذشته داریم.