به میزبانی امور آب و فاضلاب شهرستان اراک :

سومین جلسه کمیته ایمنی آب شهرستان اراک برگزار شد

کمیته ایمنی آب شهرستان اراک در سال جاری ، در امور آب و فاضلاب این شهرستان با حضور مدیران و کارشناسان دستگاه های مختلف  تشکیل جلسه داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در این جلسه که در روز شنبه 19 شهریورماه برگزار گردید مدیران و کارشناسانی از شرکت آب و فاضلاب استان ، شرکت آب منطقه ای ، جهاد کشاورزی ، شهرداری، دانشگاه علوم پزشکی ، محیط زیست ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، سازمان صنعت و معدن ، دفاتر شهری و روستایی استانداری و سازمان برنامه و بودجه ، در خصوص موضوعات مهم ایمنی آب گفتگو کردند.

در این جلسه مواردی چون پیشرفت فیزیکی پروژه تصفیه خانه روان‌آب های سطح شهر توسط شهرداری و بررسی آلاینده های حوضه آبریز سد کمال صالح از سوی شبکه بهداشت و سازمان صمت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .