سنکرون واحد نخست بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه

واحد نخست بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه باموفقیت به شبکه سراسری برق سنکرون شد. بخش بخار این نیروگاه شامل سه واحد 160 مگاواتی جمعا به ظرفیت 480 مگاوات در دست احداث است که واحد اول بخار مجموعه ساعت 2:20 بامداد امروز با شبکه برق سراسری سنکرون شد. در صورت افتتاح سه واحد بخار یاد شده […]

واحد نخست بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه باموفقیت به شبکه سراسری برق سنکرون شد.

بخش بخار این نیروگاه شامل سه واحد 160 مگاواتی جمعا به ظرفیت 480 مگاوات در دست احداث است که واحد اول بخار مجموعه ساعت 2:20 بامداد امروز با شبکه برق سراسری سنکرون شد.

در صورت افتتاح سه واحد بخار یاد شده سالانه حدود یک میلیارد و 200 میلیون مترمکعب در مصرف گاز صرفه‌جویی می‌شود و حدود 500 مگاوات برق بدون مصرف سوخت به شبکه سراسری تزریق خواهد شد.