سنجش سطح سواد آبی دانش آموزان در قالب پیش آزمون طرح داناب

مدیر پروژه اطلاع رسانی طرح احیا و تعادل بخشی شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: مطابق با نظام ارزیابی طرح ملی دانش آموزی نجات آب (داناب)، سنجش سطح سواد آبی مخاطبان طرح، دانش آموزان مقطع متوسطه اول، در قالب اجرای پیش آزمون و پس آزمون و مقایسه آماری شاخص ها صورت می گیرد. اباصلت ابراهیمی […]

مدیر پروژه اطلاع رسانی طرح احیا و تعادل بخشی شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: مطابق با نظام ارزیابی طرح ملی دانش آموزی نجات آب (داناب)، سنجش سطح سواد آبی مخاطبان طرح، دانش آموزان مقطع متوسطه اول، در قالب اجرای پیش آزمون و پس آزمون و مقایسه آماری شاخص ها صورت می گیرد.

اباصلت ابراهیمی افزود: در همین راستا، با هماهنگی صورت گرفته با اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل، آزمون طراحی شده جهت سنجش مهمترین شاخص های مدنظر طرح سواد آبی، در بستر آزمون های مجازی (پرسلاین)، در هفته سوم فروردین ماه ۱۴۰۰ در اختیار نمونه ای تصادفی از دانش آموزان در سراسر استان قرار گرفت.

وی اظهار داشت: با تکمیل آزمون توسط ۴۵۰ دانش آموز با توزیع تصادفی از نظر پایه تحصیلی، جنسیت، شهرستان و نوع مدرسه؛ اجرای پیش آزمون طرح با موفقیت به اتمام رسید. این آزمون در‌ پایان طرح، در مقایسه با نتایج پس آزمون، نمایی از اثربخشی و نقاط قوت و قابل بهبود طرح را نمایش خواهد داد.

ابراهیمی همچنین از تهیه فلش کارت های سواد آبی برای همه شهرستانها که شامل سد و رودخانه های مهم می باشد،خبر داد و تصریح کرد: میزان وابستگی به منابع آب سطحی و زیر زمینی و میزان آب مصرفی در بخش کشاورزی هر شهرستان در این فلش کارت ها منظور شده است که در بین دانش آموزان مخاطب هر شهر توزیع خواهد شد.

مدیر پروژه اطلاع رسانی طرح احیا و تعادل بخشی شرکت آب منطقه ای اردبیل همچنین عنوان کرد: برگزاری دومین کارگاه مجازی ویژه دبیران انسان و محیط زیست، برگزاری تور مجازی پروژه های آبی استان با حضور کارشناس معلم از جمله برنامه های آتی این پروژه هست که در زمان مقتضی اطلاع رسانی لازم خواهد شد.