سرپرست شرکت تولید نیروی برق زاهدان منصوب شد.

​با حضور مدیرعامل محترم شرکت مادر تخصصی، آقای مهندس طرزطلب و سایر مدیران ارشد شرکت در مراسمی از خدمات آقای مهندس سارانی نژاد قدردانی و آقای مهندس سلیمان عزیزی به عنوان سرپرست شرکت تولید نیروی برق زاهدان معرفی شدند. در این مراسم که بصورت ویدیو کنفرانس برگزار شد آقای مهندس طرزطلب بیان داشتند باتوجه به […]

​با حضور مدیرعامل محترم شرکت مادر تخصصی، آقای مهندس طرزطلب و سایر مدیران ارشد شرکت در مراسمی از خدمات آقای مهندس سارانی نژاد قدردانی و آقای مهندس سلیمان عزیزی به عنوان سرپرست شرکت تولید نیروی برق زاهدان معرفی شدند.

در این مراسم که بصورت ویدیو کنفرانس برگزار شد آقای مهندس طرزطلب بیان داشتند باتوجه به کاهش نزولات آسمانی صنعت برق سالی پرتنش را پیش رو دارد و همکاری بیش از پیش تمام تلاشگران صنعت برق را می طلبد.