سرپرست شرکت آب منطقه ای اصفهان منصوب شد.

قاسم تقی زاده خامسی” معاون آب و آبفای وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران “مهندس حسن ساسانی” را به عنوان سرپرست شرکت آب منطقه ای اصفهان منصوب کرد. در بخشی از متن این حکم آمده است: توجه و اهتمام به پیشبرد برنامه ها و اهداف بخش آب و خدمت رسانی به مردم […]

قاسم تقی زاده خامسی” معاون آب و آبفای وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران “مهندس حسن ساسانی” را به عنوان سرپرست شرکت آب منطقه ای اصفهان منصوب کرد.

در بخشی از متن این حکم آمده است:

توجه و اهتمام به پیشبرد برنامه ها و اهداف بخش آب و خدمت رسانی به مردم شریف آن منطقه با همکاری مجموعه مدیران و کارکنان شرکت و تعامل با دستگاههای اجرایی استان مورد انتظار است.

حسن ساسانی پیش از این معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان بود.