سرپرست جدید شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان معرفی شد.

سرپرست جدید شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان، طی حکمی از سوی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران معرفی شد. گفتنی است: با توجه به بازنشستگی “سید محمد موسوی زاده”، مدیرعامل سابق شرکت توزیع برق استان، ” محمد حسن متولی زاده”، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر،” سیدمحمد حسینی نژاد” را […]

سرپرست جدید شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان، طی حکمی از سوی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران معرفی شد.

گفتنی است: با توجه به بازنشستگی “سید محمد موسوی زاده”، مدیرعامل سابق شرکت توزیع برق استان، ” محمد حسن متولی زاده”، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر،” سیدمحمد حسینی نژاد” را به عنوان سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان معرفی نمود.

یادآور می شود: سمت هایی همچون کارشناس طراحی و نظارت خطوط، رئیس اداره بهره برداری شبکه، رئیس اداره برق بسطام، رئیس قسمت برق دامغان، مدیر امور برق دامغان، مدیر امور برق شهرستان شاهرود، معاون برنامه ریزی و مهندسی و معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق استان، به عنوان سوابق اجرایی و مدیریتی” سید محمد حسینی نژاد ” است.

خاطرنشان می سازد : در آئین تکریم و قدردانی از مدیرعامل قبلی و معرفی سرپرست این شرکت، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر، اعضای هیات مدیره و مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل توانیر به صورت ارتباط ویدئو کنفرانسی و همچنین معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری، مدیرکل دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری، رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان و اعضای هیات مدیره ، معاونین و مدیران شرکت توزیع برق استان سمنان حضور داشتند.