سرپرست جدید دفتر حراست شرکت آب منطقه ای گلستان معرفی شد.

طی حکمی از سوی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان مهندس علیرضا ایزدی به عنوان سرپرست جدید دفتر حراست شرکت آب منطقه ای استان گلستان منصوب شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، در حکم ابلاغ مهندس حسینی مدیر عامل شرکت خطاب به علیرضا ایزدی آمده است:”نظر به سوابق تعهد و […]

طی حکمی از سوی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان مهندس علیرضا ایزدی به عنوان سرپرست جدید دفتر حراست شرکت آب منطقه ای استان گلستان منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، در حکم ابلاغ مهندس حسینی مدیر عامل شرکت خطاب به علیرضا ایزدی آمده است:”نظر به سوابق تعهد و تجربه مفید جنابعالی و به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست حراست منصوب می شوید تا وظایف محوله را تحت نظر اینجانب در چارچوب قوانین وآئین نامه ها به انجام برسانید.
گفتنی است پیش از این مهندس حاجی حسینی مدیریت حراست شرکت آب منطقه ای استان را بر عهده داشت که به عنوان معاون برنامه ریزی شرکت‌منصوب شده است.