سرپرست جدید امور آب و فاضلاب شهرستان اراک معرفی شد

طي حكمي از سوي مهندس حشمت اله عباسی مدير عامل شركت آب و فاضلاب استان مركزي ، حسین طالب بیگی به عنوان سرپرست جديد امور آب و فاضلاب شهرستان اراک معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی ، مراسم تودیع و معارفه مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان اراک در روز دوشنبه ۳۰ آبانماه در این امور برگزار گردید.

در این مراسم ضمن قدردانی از زحمات سعید سرآبادانی ،  حسین طالب بیگی به عنوان سرپرست این امور منصوب شد.