سرویس دستگاه های شبکه روشنایی معابر شهرستان آشتیان

مدیرتوزیع برق شهرستان آشتیان از سرویس 1500 دستگاه شبکه روشنایی معابر شهری و روستایی در این شهرستان طی سه ماه نخست سال جاری خبرداد. مهندس احمدی افزود: تعمیرشبکه فشار متوسط هوائی به طول 12 کیلومتر، نصب 10دستگاه کات اوت تیغه ای  جهت افزایش قدرت مانور و اصلاح شبکه فشار متوسط هوائی  با افزایش سطح مقطع سیم به […]

مدیرتوزیع برق شهرستان آشتیان از سرویس 1500 دستگاه شبکه روشنایی معابر شهری و روستایی در این شهرستان طی سه ماه نخست سال جاری خبرداد.

مهندس احمدی افزود: تعمیرشبکه فشار متوسط هوائی به طول 12 کیلومتر، نصب 10دستگاه کات اوت تیغه ای  جهت افزایش قدرت مانور و اصلاح شبکه فشار متوسط هوائی  با افزایش سطح مقطع سیم به طول 1500 متر را از جمله اقدامات انجام شده  در سال جاری دانست.

وی بیان کرد:بیش از14 هزار مشترک برق در شهرستان آشتیان  وجود دارد که برق آنان از طریق 300 دستگاه ترانسفورماتور و 600 کیلومتر شبکه تامین می‌شود.

مهندس احمدی بابیان اینکه عبور از پیک مصرف برق در سال جاری از موضوعات بسیار مهم  شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی است، افزود: جلب پیگیری مشارکت مشترکان در بخش های مختلف در طرح های کاهش پیک بار تابستان  در این شهرستان در حال اجرا است.

وی زمان اوج مصرف برق را بین ساعات ۱۳ تا ۱۷ اعلام کرد و اظهار داشت: اعمال مدیریت مصرف برق در این زمان توسط شهروندان نقش بسزایی در تامین برق پایدار دارد.