سرمایه گذاری 11 میلیارد ریالی در تاسیسات صنعت توزیع برق شهرستان دامغان

مدیرتوزیع برق شهرستان دامغان از توسعه شبکه و تاسیسات توزیع برق این شهرستان با بهره برداری از 67 پروژه عمرانی برق رسانی با اعتباری به مبلغ 11 میلیارد و 913 میلیون ریال اطلاع داد. سیدمحمدحسین ترابی با اشاره به این که برای تامین برق متقاضیان و مشترکان جدید، یک هزار و 800 متر شبکه فشار […]

مدیرتوزیع برق شهرستان دامغان از توسعه شبکه و تاسیسات توزیع برق این شهرستان با بهره برداری از 67 پروژه عمرانی برق رسانی با اعتباری به مبلغ 11 میلیارد و 913 میلیون ریال اطلاع داد.

سیدمحمدحسین ترابی با اشاره به این که برای تامین برق متقاضیان و مشترکان جدید، یک هزار و 800 متر شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط زمینی و هوایی از آغاز سال جاری تاکنون احداث شده بیان داشت: در راستای پایداری خطوط برق رسانی و کاهش تلفات انرژی الکتریکی، دوهزار و 200 متر کابل خودنگهدار در این شهرستان توسعه یافته است.

وی با اشاره به اینکه هشت ایستگاه هوایی توزیع برق با قدرت یک هزار و 485 کیلوولت آمپر به منظور تغذیه برق مشترکان جدید نصب گردیده افزود: هم اینک ظرفیت پست های توزیع برق این شهرستان،190 مگاولت برآورد می شود.

وی با بیان این که طرح بهینه سازی یک هزار و 300 متر شبکه توزیع برق از ابتدای سال جاری تا زمان حاضر به اجرا در آمده تصریح کرد: دایر نمودن 40 دستگاه کنتور هوشمند در قالب طرح فراسامانه اندازه گیری و مدیریت انرژی “فهام”، از دیگر فعالیت های اجرائی شده محسوب می شود.

ترابی اضافه کرد: به منظور مشارکت مشترکان شهرستان در برنامه کاهش پیک بار تابستـان، با 11 مشترک صنعتی، 10 مشترک اداری، پنج ایستگاه سی ان جی و135 مشترک کشاورزی تفاهم نامه منعقد شده است.

وی همچنین با عنوان این که پروژه های تقویت شبکه و تبدیل شبکه سیمی به خودنگهدار در خیابان سراوری جنوبی دامغان و نصب 22 دستگاه تابلوی هوشمند قابل قطع از راه دور برای تعدادی از مشترکین کشاورزی، از جمله فعالیت های به انجام رسیده است اعلام کرد: احداث شبکه 20 کیلوولت با ترانس 200 کیلوولت آمپر در مسکن مهـر جهـت تامین برق بلوک های تهـران قومـس و تکمیـل پروژه توسعه شبکه فشار متوسط هـوایی جـاده بشـم، به عـنوان برنـامه های پیش بینی شده این مدیریت تااتمام شهریورماه امسال به شمار می روند.