سرقت 300 میلیون لیتر آب شرب در خراسان رضوی

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی از سرقت 300 میلیون لیتر آب شرب طی هشت ماه سال جاری در این استان خبرداد.

محمدسلطانی افزود: این میزان آب از طریق دو هزارو 800 فقره انشعاب غیر مجاز نصب شده بر روی خطوط انتقال و شبکه های توزیع آب شهری و روستایی سرقت شده است.به گفته وی از این تعداد دو هزار و164 مورد تعیین تکلیف و تبدیل به مجاز شد و مابقی در دست اقدام قرار دارد.وی با بیان اینکه انشعابات غیر مجاز همچنین باعث آسیب و خسارت جدی به شبکه آبرسانی می شود، جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال و مشترکین و هدر رفت آب را از اهداف آبفا در برخورد با عاملان نصب انشعابات غیر مجاز آب اعلام کرد.وی اظهار داشت: تشکیل کمیته شناسایی انشعابات غیر مجاز در ستاد و شهرستان ها ، پیگیری تجهیز امورها به دستگاه نشت یاب , بازبینی و بهینه سازی قرارداد ها و فرآیند های انجام کار , نشست با مسئولان دستگاه قضایی در شهرستان ها و توجه جدی به عوامل انگیزشی کشف و تعیین تکلیف انشعابات غیر مجاز از اقدامات ، برنامه ها و الویت های معاونت خدمات مشترکین محسوب می شود.