سرعت در اجرا طرحهای توسعه شبکه برق مازندران و گلستان

به منظور تامین برق پایدار و با قابلیت اطمینان بالا، ١١ طرح مهم فوق توزیع و انتقال در استانهای مازندران و گلستان از مهر ماه گذشته با حجم سرمایه گذاری ٢٧٠٠ میلیارد تومان آغاز شده و در حال اجرا است.

به گزارش برقاب: سرعت در اجرا طرحهای توسعه برق مازندران و گلستان در همین زمینه معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر طی دو روز از این طرحها بازدید کرد.
مهران گلابکش پس از بازدید برق مازندران و گلستان در خصوص پیشرفت فیزیکی این طرحها گفت: از طرحهای یاد شده تاکنون ۴ طرح به پایان رسیده و ٧ طرح دیگر با پیشرفت خیلی خوب در دست اجرا است.
وی افزود: با توجه به شرایط اقلیمی منطقه و شدت بارشها و کار در شالیزار برای اجرای خطوط انتقال، امیدواریم مردم با همراهی خوبی که داشتند یاری گر برق منطقه ای مازندران و گلستان باشند.
گلابکش اضافه کرد: خط انتقال مهم ۴ و ۶ مداره ٢٣٠ و ۶٣ کیلوولت رویان – محمودآباد به طول ١۶٨ کیلومتر مدار که عملا از ابتدای آدر ماه آغاز شده است، به سبب قرار گرفتن در حاشیه دریای خزر با سطح آب بسیار بالا و مناطق کشت شالی، دوره انجام کار را عملا ۴ ماه می کند، چراکه از ابتدای اردیبهشت تا پایان آبان، دو کشت شالی در آن مناطق انجام می شود. هرچند که با تلاش شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان بر اتمام طرح تا پایان سال است اما اگر به دلایلی بخشی از طرح به سبب شرایط منطقه به تاخیر افتاد، از کشاورزان می خواهیم تا با عدم کشت طی بهار سال آتی و دریافت خسارت، به اجرا و اتمام این طرح سنگین که مهمترین و گرانترین خط حال حاضر در دست اجرای صنعت برق است، تا قبل از پیک برق سال ١۴٠٣ کمک کند.
موسوی تاکامی مدیرعامل برق منطقه ای مازندران و گلستان نیز گفت: در دوره سال اجرایی مهر امسال تا قبل از پیک بار ١۴٠٣، حدود ۴٠٠٠ میلیارد تومان طرح در دست اجرا است که قطعا با این پیشرفت فیزیکی خوب، می توانیم گذر موفق از پیک بار سال ١۴٠٣ داشته باشیم.
وی افزود با اجرای این طرحها حدود ۵٠٠ کیلومتر مدار و بیش از ٩٠٠ مگاولت آمپر به ظرفیت شبکه اضافه می شود.
مدیرعامل برق منطقه ای مازندران و گلستان اضافه کرد: به منظور تامین برق پایدار منطقه، بهبود کیفیت سرویس دهی و تثبیت ولتاژ، طرح احداث خط ۴٠٠ کیلوولت دو مداره قزوین -تنکابن- حسنکیف، پست ۴٠٠/٢٣٠/۶٣ کیلوولت تنکابن و پست ۴٠٠/٢٣٠ کیلوولت رویان با ارزش سرمایه گذاری بیش از ۶ هزار میلیارد تومان به زودی آغاز شود.