سرافرازی تیم واکنش سریع شرکت آبفا فارس

سرافرازی تیم واکنش سریع شرکت آبفا فارس در ترمیم خط انتقال آبرسانی از سد سلمان به شهرستانهای جنوبی استان

سرافرازی تیم واکنش سریع شرکت آبفا فارس در ترمیم خط انتقال آبرسانی از سد سلمان به شهرستانهای جنوبی استان

به گزارش برقاب، تیم واکنش سریع شرکت آبفا فارس در اقدامی تخصصی در کمتر از ۴۰ ساعت حادثه ایجاد شده در خط انتقال آبرسانی از سد سلمان فارسی به شهرهای جنوب استان فارس را ترمیم و در نتیجه آن جریان انتقال آب به این مناطق به حالت عادی بازگشت.
این حادثه که در نتیجه بارندگی اخیر در شهرستان گراش و بر اثر فرونشست زمین بوجود آمده بود ، خط انتقال ۶۰۰ میلی متری GRP که آب شرب شهرها و روستاهای شهرستان های لارستان ،گراش و اوز را تامین می نمود دچار حادثه شده بود، که با تلاش ۴۰ ساعته مداوم تیم واکنش سریع شرکت آبفا استان فارس، ترمیم و آبرسانی به ۲۲۰۰۰ مشترک آب شرب به حالت عادی بازگشت.

در این عملیات اجرایی که با تلاش اکیپ های تاسیسات و رفع حوادث امور آبفا شهرستان های لار، گراش و اوز و همچنین همکاری اکیپ اتفاقات مستقر در خط سد سلمان فارسی و شهرستان مرودشت انجام گردید، خط انتقال ۶۰۰ میلی متری GRP از خط آبرسانی سد سلمان فارسی به شهرستانهای جنوبی فارس که حوالی روستای کنار زیارت واقع در ۴ کیلومتری شهر گراش دچار شکستگی و موجب هدر رفت و قطع آب شده بود، در کمترین زمان ترمیم و مقاوم سازی و وارد مدار بهره‌برداری گردید.

با توجه به اهمیت موضوع ، دکتر علی جان صادق پور مدیرعامل شرکت آبفا استان فارس راسا با هدایت، راهبری و مدیریت عملیات تعمیر این خط انتقال و همچنین معاون بهره برداری و توسعه آب این شرکت، تا اتمام این کار نظارت میدانی داشتند.

با مرمت این خط انتقال، آبرسانی به ۲۲۰۰۰ مشترک آب شرب ( ۸۱۰۰۰ نفر) از مردم شهرهای لارستان ،گراش، اوز و روستاهای شهرستانهای مذکور به روال معمول بازگشت.

لازم به ذکر است در جریان این حادثه شرکت فرا آبرسان نیز با اعزام اکیپ تخصصی نقش بسیار مهمی در تسریع عملیات ایفا نمود