همزمان با دهه فجر:

سامانه گندزدایی آب شرب سامانه گرمدره به بهره برداری رسید

همزمان با دهه مبارک فجر ، سامانه گندزدایی آب شرب این شهر به روش الکترولیز نمک طعام به بهره برداری رسید.

امیر تاجیک مدیر آبفای گرمدره در این مراسم که با حضور امام جمعه این شهر همراه بود ، اظهار داشت: در سامانه گندزدایی گرمدره که پیش از این به روش پودرکلر استفاده می شد با سامانه الکترولیز

نمک طعام جایگزین شد .مزایایی همچون ایمنی کامل نسبت به کلر زنی گازی و مایعی داشته و سرعت فرایندگندزدایی آب را افزایش می دهد. همچنین با بهره برداری از این روش کلرآزاد باقیمانده در طول

شبکه توزیع آب افزایش قابل ملاحظه ای می یابد که در افزایش کیفیت آب توزیعی در شبکه موثر است.

وی با اشاره به اینکه ساخت این سامانه بومی سازی شده است افزود: هزینه این طرح 5 میلیارد ریال بوده و ساخت این سامانه بطور صددرصد بومی سازی و توسط شرکت های دانش بنیان انجام شده

است.