سامانه پیشرفته تغلیظ لجن تصفیه خانه فاضلاب شهر تربت حیدریه در آستانه بهره برداری

با راه اندازی سامانه تغلیظ لجن تصفیه خانه فاضلاب شهر تربت حیدریه مشکل حمل و نگه داری لجن دراین واحد بزودی رفع می شود. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تربت حیدریه با اعلام این خبر، یکی از چالش های اصلی تصفیه خانه های فاضلاب را دفع لجن حاصل از فرآیند این واحدها برشمرد و اظهار […]

با راه اندازی سامانه تغلیظ لجن تصفیه خانه فاضلاب شهر تربت حیدریه مشکل حمل و نگه داری لجن دراین واحد بزودی رفع می شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تربت حیدریه با اعلام این خبر، یکی از چالش های اصلی تصفیه خانه های فاضلاب را دفع لجن حاصل از فرآیند این واحدها برشمرد و اظهار داشت:با بهره برداری از این سامانه درادیبهشت ماه امسال ، امکان آبگیری کامل لجن به میزان ۲۰۰ تا۲۵۰ مترمکعب در روز فراهم می شود .
علی رضا عباسی میزان سرمایه گذاری مشترک شامل اعتبارات ملی و بخش
خصوصی دراجرای سامانه تغلیظ لجن تصفیه خانه فاضلاب شهرتربت حیدریه را بیش از ۲۰۰میلیاردریال اعلام کرد و افزود: این سامانه پیشرفته ترین در نوع خود دراستان های خراسان محسوب می شود و تا کنون درهیچ شهری بکارگرفته نشده است.
به گفته وی پیش ازاین لجن تولیدی در تصفیه خانه فاضلاب تربت حیدریه به شکل طبیعی خشک می شد که با توجه به افزایش دبی ، نصب و راه اندازی سامانه تغلیظ در دستور کار قرار گرفت.
عباسی با اشاره به ضرورت اجرای۳۵۰ کیلومتر شبکه جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب در تربت حیدریه ، از اجرای ۲۴۷کیلومتر شبکه در این شهر خبرداد که ۲۱۰کیلومتر آن درحال بهره برداری است و۲۹ هزار مشترک هم از خدمات این بخش بهره می برند.
وی خاطر نشان کرد : با اجرا ۸۵کیلومتر شبکه جدید تمام مناطق شهرتربت حدریه تحت پوشش خدمات فاضلاب قرار می گیرند.