سامانه پایش پیش‌بینی سیلاب توسط موسسه تحقیقات آب راه‌اندازی شد

رئیس موسسه تحقیقات آب به راه‌اندازی سامانه پایش پیش‌بینی سیلاب در موسسه اشاره کرد و گفت: سامانه پایش اراضی کشور را نیز راه اندازی کرده‌ایم که اطلاعات آن همواره به روزرسانی شده و در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد.
به گزارش برقاب: ” محمد رضا کاویانپور” درخصوص، سامانه پایش پیش‌بینی سیلاب توسط موسسه تحقیقات آب در نشست خبری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب گفت: فعالیت‌های پژوهشی موسسه تحقیقات آب در دو پژوهشکده هیدرولیک و محیط های آبی و پژوهشکده منابع آب انجام می‌شود.
وی ادامه داد: از سال ۱۳۴۶ تاکنون پژوهشکده هیدرولیک ۲۰۰ پروژه درباره سازه‌های سدهای کشور انجام داده است. پیش از انقلاب اسلامی ایران، این پژوهش‌ها توسط پژوهشگران سایر کشورها صورت می گرفت اما اکنون همه این مطالعات به همت متخصصان داخلی انجام می شود.
کاویانپور گفت: این موسسه درباره سدهای گتوند، ماملو، طالقان و چند سد دیگر مطالعات و تحقیقات زیادی صورت داده است.
وی به راه‌اندازی سامانه پایش پیش‌بینی سیلاب در موسسه اشاره کرد و گفت: سامانه پایش اراضی کشور را نیز راه اندازی کرده‌ایم که اطلاعات آن همواره به روزرسانی شده و در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد.
رئیس موسسه تحقیقات آب گفت: سه مرکز تحقیقاتی ذیل این موسسه فعال است که مرکز مطالعات و تحقیقات دریای خزر، مرکز مطالعات و تحقیقات سازندهای سخت و مرکز تحقیقات آب و فاضلاب را شامل می‌شود.
رئیس موسسه تحقیقات آب به تغیرات اقلیمی در سطح جهان و کشور اشاره کرد و گفت: از سال ۱۸۵۰ میلادی این بحث مطرح شده و از سال ۱۹۰۰ روند رشد آن بیشتر شده است و  ایران از سال ۱۳۸۰ به طور جدی درگیر تغییر اقلیم شده است.
وی ادامه داد: کشور سال گذشته ۱.۳ درجه افزایش دمای هوا را تجربه کرد و امسال نیز در نقاط مختلف بین یک تا ۴ درجه افزایش دما داریم.