سامانه مونسون ۱۲۶ میلیارد ریال به تاسیسات برق استان بوشهر خسارت زد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت: در جریان فعالیت سامانه مونسو ن در استان بوشهر ۱۲۶ میلیارد ریال به تاسیسات برق این استان خسارت وارد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر، غلامرضاحشمتی در تشریح این خبر اظهار کرد: عمده تاسیسات خسارت دیده در مناطق جنوبی و مرکزی استان بوشهر است که خسارت شهرستان دشتستان نسبت به سایر مناطق استان خسارت بیشتری داشته است.

وی بیان کرد: خوشبختانه با وجود شدت این بارندگی‌ها برق مشترکان در هیچ کدام از مناطق استان بوشهر قطع نشده است.

حشمتی ادامه داد: همزمان با آغاز فعالیت سامانه مونسون در استان بوشهر تمام بخش های ستادی و عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر در آماده باش کامل قرار گرفتند تا تامین برق مشترکان به صورت پایدار انجام شود.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت ؛ عمده خسارت وارد به خطوط عشار متوسط و پایه برق ، سکسیونر ، ترانس و پاره گی سیم می باشد .

وی ادامه داد: از مشترکان فهیم هم‌استانی انتظار می‌رود در صورت مشاهده شبکه آسیب دیده از دست زدن به آن خودداری و مراتب را فوری از طریق سامانه “برق من” و یا سامانه تلفنی ۱۲۱به نیروهای عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر گزارش کنند.

 

سامانه مونسون ۱۲۶ میلیارد ریال به تاسیسات برق استان بوشهر خسارت زد

سامانه مونسون ۱۲۶ میلیارد ریال به تاسیسات برق استان بوشهر خسارت زد