ساماندهی شبکه برق مشترکان نوران چایی و عدالت آباد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل از اصلاح، نیرو رسانی و ساماندهی شبکه برق اطراف نوران چایی و  محله  کم برخوردار عدالت آباد در حاشیه شهر اردبیل خبر داد. حسین قدیمی در جریان بازدید از این محلات با حضور دادستان اردبیل ، با بیان اینکه  ۵۰ خانوار در محله عدالت آباد سکونت دارند، اظهار […]

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل از اصلاح، نیرو رسانی و ساماندهی شبکه برق اطراف نوران چایی و  محله  کم برخوردار عدالت آباد در حاشیه شهر اردبیل خبر داد.
حسین قدیمی در جریان بازدید از این محلات با حضور دادستان اردبیل ، با بیان اینکه  ۵۰ خانوار در محله عدالت آباد سکونت دارند، اظهار داشت: ۳۲ انشعاب واگذارشده و ۱۵ خانوارنیز متقاضی انشعاب برق می باشند و  در اسرع وقت نسبت به نصب انشعاب برق آن ها اقدام خواهد شد.
وی عنوان کرد:  در محله عدالت آباد کنتورهای مشترکان در آخرین تیرها نصب شده  بودند و سیم کشی غیر استاندارد و غیر ایمن موجب افت ولتاژ می شد  که جهت اصلاح و ساماندهی کنتورهای مشترکین ، ۵ اصله پایه ۹متری و ۱۷۰ متر کابل خودنگهدار احداث شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل افزود:در محله گلمغان،اطراف نوران چایی نیز ضمن جمع آوری برقهای غیر مجاز  در حداقل زمان ممکن  شبکه فشار ضعیف احداث و برقرسانی مطمئن و پایدار به مشترکان این منطقه انجام شد.