ساماندهی انشعابات آب روستایی منشعب شده از خط انتقال آب گناباد

نشست ساماندهی انشعابات آب روستایی منشعب شده از خط انتقال آب شهر گناباد با حضور بخشدار مرکزی این شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی امور آب و فاضلاب شهرستان گناباد، جلسه ای با محوریت بحث و تبادل نظر در مورد ساماندهی انشعابات آب روستاهای همجوار خط انتقال آب گناباد که از این خط اخذ شده اند در

محل بخشداری مرکزی با حضور بخشدار و سرپرست امور آبفا گناباد به همراه جمعی از کارشناسان امور برگزار شد.

در این جلسه سالاری سرپرست امور ضمن ارائه گزارشی از وضعیت خط انتقال گناباد انشعابات روستایی ، جلوگیری از نصب انشعابات غیرکارشناسی و بعضا غیر مجاز را یکی از راهکارهای کمک کننده به

کاهش تنش آبی شهر گناباد به خصوص در تابستان آینده دانست و خواستار همکاری و همراهی بخشداری در ساماندهی این انشعابات شد.

نظام، بخشدار مرکزی گناباد نیز در این جلسه بر همراهی و همکاری بخشداری در این خصوص تاکید نموده و قول مساعد داد.