سالنامه پایش و تحلیل بازار برق ایران ۱۳۹۷-۱۳۹۹ منتشر شد.

چهارمین شماره سالنامه بازار برق ایران با عنوان “پایش و تحلیل بازار برق ایران از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹” در تابستان سال جاری به صورت الکترونیکی منتشر و در سایت شرکت مدیریت شبکه برق ایران قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی، این گزارش به منظور پایش و کنترل عملکرد مجموعه بازار برق ایران بر اساس […]

چهارمین شماره سالنامه بازار برق ایران با عنوان “پایش و تحلیل بازار برق ایران از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹” در تابستان سال جاری به صورت الکترونیکی منتشر و در سایت شرکت مدیریت شبکه برق ایران قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی، این گزارش به منظور پایش و کنترل عملکرد مجموعه بازار برق ایران بر اساس داده‌های نهایی که از صورتحساب ها استخراج می‌شوند، در چندین بخش تهیه شده است که شامل بررسی عملکرد تولیدکنندگان در بازار برق، میزان سوخت مصرفی نیروگاه ها، بررسی سطح رقابت پذیری در بازار برق، بررسی عملکرد خریداران در بازار برق، میزان و نرخ معاملات خارج از بازار عمده‌فروشی برق، و بررسی گردش مالی در بخش ارائه‌دهندگان خدمات انتقال است. در تمامی شماره های این سالنامه، سعی شده است تا حد ممکن اعداد و ارقام، جداول و نمودارها به صورت جزیی و طبقه‌بندی شده ارائه شود تا تحلیل و آنالیز رفتار بازیگران بازار برق امکان پذیر باشد و نیز اثرات تصمیم ها و دستورالعمل های نهاد قانون‌گذار در روند بازار برق روشن و شفاف شود.

همچنین در بخش هایی از این سالنامه به آنالیز تعداد و نوع اعتراض هایی که توسط بازیگران بازار برق به این معاونت ارسال می شود پرداخته شده است. سپس به منظور روشن شدن نقشه راه این مجموعه، چالش ها و فرصت های پیش روی بازار برق ایران معرفی‌ و به برخی از اقدام هایی که در راستای بهبود فضای تجارت برق در معاونت بازار برق شرکت مدیریت شبکه ایران انجام گرفته، اشاره شده است. برای مطالعه این سالنامه می توانید از لینک زیر استفاده کنید.

سالنامه بازار برق