ساخت و بومی‌سازی قطعات الکترونیکی توربین های گازی به دست متخصصین توانمند نیروگاه ری

ساخت بیش از 50 نوع بورد های الکترونیکی سیستم های کنترل و حفاظت توربین های گازی نیروگاه ری در آزمایشگاه ابزار دقیق به دست متخصصان توانمند این نیروگاه.

خودباوری و تکیه بر توان داخلی و تمرکز بر دانش و تجربه فنی باعث شده است متخصصان توانمند نیروگاه ری نقشی تاثیرگذار در حوزه ساخت داخل قطعات و تجهیزات نیروگاهی و بومی سازی دانش فنی ساخت آنها داشته باشند.

حمید بادرستانی، مدیر عامل نیروگاه ری اعلام کرد: در سال‌های اخیر با وجود تحریم‌های ظالمانه، با استفاده از دانش، تخصص و تجربه ارزشمند متخصصان این نیروگاه، جزء پیشگامان حوزه ساخت داخل تجهیزات نیروگاهی بوده ایم. ساخت بیش از 50 نوع بورد های الکترونیکی سیستم های کنترل و حفاظت توربین های گازی متنوع نیروگاه ری در آزمایشگاه ابزار دقیق این نیروگاه با اتکا به خودباوری، برگ زرینی از افتخارات صنعت برق به ویژه نیروگاه ری به شمار میرود. ایشان اظهار داشت، تمام مراحل ساخت این کارت ها در داخل نیروگاه انجام می شود و توانسته ایم علاوه بر رفع نیاز واحدهای خود، به نیروگاه های دیگر نیز خدمات ارائه دهیم و علاوه بر عدم نیاز به واردات این قطعات، صرفه جویی ارزی قابل توجهی داشته باشیم. وی با بیان اینکه نیروگاه ری با داشتن توربین های گازی متنوع و نیروهای متخصص و با دانش فنی بالا جایگاه ویژه ای در بین نیروگاه های کشور دارا می باشد، گام برداشتن در راستای ساخت داخل قطعات با اتکا به خودباوری را یکی از اهداف مهم این شرکت نام برد.