ساخت و بازسازی بیش از ۴هزار قطعه صنعتی در نیروگاه رامین

سرپرست نیروگاه رامین اهواز گفت: با ساخت و بازسازی ۴۳۱ قطعه در دی ماه سال جاری ، مجموع اين قطعات در ۱۰ ماهه سال به ۴ هزار و ۸۱۲ قطعه رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری برق حرارتی، محسن حافظی بیرگانی در این خصوص اظهار داشت: نیروگاه رامین علاوه بر هدف اصلی خود که تولید پایدار انرژی برق  است، توانمندی های بسیاری با تکیه بر تخصص، تجربه و خودباوری کارکنان سخت کوش بدست آورده و توانسته است بخش زیادی از قطعات و تجهیزات مورد نیاز را از طریق توان داخلی مورد ساخت و بازسازی قرار دهد.
سرپرست نیروگاه  رامین با اشاره به نقش قطعات ساخته شده این نیروگاه در روند بهره برداری، کاهش زمان تعمیرات و همچنین کاهش هزینه ها، گفت: یکی از افتخارات این نیروگاه در سال های اخیر،  گام برداشتن در مسیر خودکفایی، عدم وابستگی و نیز تامین نیازهای خود از منابع داخلی است.
حافظی تعداد کل قطعات مورد ساخت و بازسازی شده را  ۴ هزار و ۸۱۲ قطعه برشمرد که از این تعداد، ۲ هزار و ۹۲۲ قطعه، ساخت و هزار و ۸۹۰ قطعه هم مورد بازسازی قرار گرفته است.