ساخت قطعات دوار بوستر پمپ‌ در نیروگاه رامین اهواز

بازسازی کامل پوسته‌ بوستر پمپ‌ها و ساخت تمامی قطعات دوار آنها به‌دست متخصصان نیروگاه رامین انجام شد. “محمودرضا بهرادمنش” سرپرست کارگاه تراشکاری نیروگاه رامین گفت: برای اولین بار بازسازی و ساخت قطعات دوار بوستر پمپ‌ها با هدف کاهش زمان تعمیرات و مواد مصرفی، افزایش دقت اجرای کار، کاهش زمان تعمیرات اصلاحی و همچنین صرفه‌جویی در […]

بازسازی کامل پوسته‌ بوستر پمپ‌ها و ساخت تمامی قطعات دوار آنها به‌دست متخصصان نیروگاه رامین انجام شد.

“محمودرضا بهرادمنش” سرپرست کارگاه تراشکاری نیروگاه رامین گفت: برای اولین بار بازسازی و ساخت قطعات دوار بوستر پمپ‌ها با هدف کاهش زمان تعمیرات و مواد مصرفی، افزایش دقت اجرای کار، کاهش زمان تعمیرات اصلاحی و همچنین صرفه‌جویی در ابزارهای مصرفی جهت سنگ زنی دستی پوسته توسط تلاشگران عرصه صنعت برق در کارگاه تراشکاری نیروگاه رامین صورت پذیرفت.

بهرادمنش در این رابطه گفت: بوستر پمپ‌ها وظیفه تأمین فشار ورودی پمپ‌های آب تغذیه را در فرآیند آب و بخار نیروگاه به عهده دارند و رفع اشکالات فنی و بروزرسانی آنها از اهمیت خاصی به‌منظور ارتقای توان واحدهای عملیاتی و تعمیراتی برخوردار است.

وی گفت: پوسته‌ها و قطعات دوار این پمپ‌ها به‌دلیل شرایط کاری در طول مدت زمان کارکرد دچار خوردگی و سایش شدید در قسمت‌های آب‌بندی با محفظه پمپ می‌شوند، به همین دلیل ساخت و بازسازی و تعمیر این تجهیزات با استفاده از پتانسیل‌های کارآمد داخلی در نیروگاه رامین در دستور کار قرار گرفت.​