برج خنک‌کننده واحدهای بخار نیروگاه اصفهان

مدیرعامل نیروگاه اصفهان از طراحی و ساخت راه‌انداز نرم جدید برای فن‌های برج خنک‌کننده واحد بخار نیروگاه خبر داد.

فن‌های برج خنک‌کننده واحدهای بخار نیروگاه اصفهان ساخته شد. به گزارش برقاب،پایگاه خبری برق حرارتی، حسین امنیه در این باره، عنوان کرد: موتورهای القایی بزرگ هنگام راه‌اندازی به روش استارت مستقیم جریانی بین ۶ تا ۱۰ برابر جریان نامی موتور از باس‌بار تغذیه‌کننده خود می‌کشند. در شرایطی که ظرفیت جریان خروجی خط محدود باشد، راه‌اندازی این موتورها موجب افت ولتاژ روی خط و عمل‌کردن رله آندر ولتاژ باس و در نتیجه این افت ولتاژ باعث می‌شود سایر بارهای متصل به باس‌بار نیز دچار مشکل و جریان راه‌اندازی، برای موتور، کابل و یا کلید وصل  ایجاد حادثه می‌کند.
مدیرعامل نیروگاه اصفهان افزود: از این نمونه موتورها می‌توان به موتورهای برج خنک‌کننده نیروگاه بخاری اصفهان، اشاره کرد  که به روش استارت مستقیم راه‌اندازی می‌شوند؛ این موتورها ۱۱۰ و ۱۳۲ کیلوواتی با دور ۱۴۹۰ در دقیقه با پروانه‌ای به قطر ۸ متر به‌واسطه گیربکس با نسبت تبدیل ۱۰:۱ متصل هستند.
امنیه اضافه کرد: با طراحی و ساخت این تجهیز که با تکیه بر توانمندی داخل کشور و ممانعت از خرید کالای مشابه خارجی انجام شد، تاکنون معادل میلیون‌ها ریال صرفه‌جویی ارزی و کاهش چشم‌گیری در هزینه‌های جاری شرکت شده است.