ساخت بسکتهای لایه گرم ایر پری هیتر واحدهای بخار نیروگاه نکا

با توانمندی کارکنان نیروگاه شهید سلیمی نکا ساخت بسکتهای لایه گرم ایر پری هیتر واحدهای بخار بومیسازی شد. به گزارش معاونت تعمیرات شرکت، به منظور افزایش راندمان بویلر و صرفهجویی در مصرف سوخت واحدها، عملیات ساخت و تعویض بسکتهای لایه سرد و گرم ایرپری هیتر واحدهای یک و دو بخاری نیروگاه شهیدسلیمی نکا، همزمان با […]

با توانمندی کارکنان نیروگاه شهید سلیمی نکا ساخت بسکتهای لایه گرم ایر پری هیتر واحدهای بخار بومیسازی شد.

به گزارش معاونت تعمیرات شرکت، به منظور افزایش راندمان بویلر و صرفهجویی در مصرف سوخت واحدها، عملیات ساخت و تعویض بسکتهای لایه سرد و گرم ایرپری هیتر واحدهای یک و دو بخاری نیروگاه شهیدسلیمی نکا، همزمان با تعمیرات اساسی انجام شد.

شرکت مدیریت تولیدبرق نکا با توجه به نیاز واحدهای بخاری نیروگاه به ساخت تجهیز ژانگستروم( گرمکن هوا ) با استفاده از بسکتهای سرد و گرم و به منظور استفاده از امکانات، تخصص و توانمندیهای کارکنان در راستای ساخت تجهیزات مورد نیاز، با خرید دستگاههای برش و فرمدهی ورق ، از سالهای گذشته بستر لازم جهت ساخت بسکتهای گرم ایر پری هیتر و نیز ساخت فریم(باکس) بسکتهای لایه سرد از جنس کورتن استیل را فراهم نموده است.

بسکتهای لایه سرد بویلرها بدلیل محل قرارگیری، شرایط دمایی و تشکیل شبنم در حالت مازوت سوز بودن در معرض خوردگی بیشتر قرار داشته و به همین دلیل باکس آنها از جنس کورتن با ضخامت ۳ میلیمتر و ورقهای داخل آنها دارای لعاب ضد خوردگی اسیدی می باشد. شایان ذکر است بسکتهای لایه سرد (لعابدار) در سنوات گذشته از خارج از کشور تامین می شد که امسال برای اولین بار در داخل کشور ساخته شد و در حین تعمیرات اساسی واحد یک بخار نصب گردید.

عملیات ساخت و تعویض بسکت واحدهای بخاری نیروگاه شهیدسلیمی شامل: تخلیه ورقهای فرسوده، ترمیم فریمها، برش، فرمدهی و نصب ورقها در فریمها و جوشکاریهای مورد نیاز و در ادامه استقرار در ژانگستروم در مدت ۹۰ روز انجام شد.

در هر نوبت تعویض کامل بسکتهای لایه سرد و گرم واحدهای بخار ۴۴۰ مگاواتی نیروگاه شهیدسلیمی نکا برای لایه گرم حدود ۲۰۰ تن و برای لایه سرد حدود۵۰ تن ورق مصرف میشود. برای انجام این کار حدود ۱۶ نفر در بخش تعویض، ۱۰ نفر در بخش برشکاری و ساخت ،۶ نفر در بخش جوشکاری و ۲ نفر در بخش حمل و نقل به صورت مستقیم فعالیت می نمایند.

استفاده بهینه، بازیافت و جلوگیری از هدررفت انرژی یکی از کلیدیترین مباحث در نیروگاههای بخاری میباشد، در بویلرهای نیروگاهی به منظور افزایش راندمان و کاهش سوخت مصرفی از نوعی مبدل حرارتی به نام گرمکن هوا (ژانگستروم) استفاده میشود تا بوسیله آن بتوان انرژی حرارتی گازهای خروجی کوره را کنترل و در جهت افزایش دمای جریان هوای ورودی بکار گرفت.

ژانگستروم، متشکل از استوانهای دوار به نام روتور است که فضای آن با محفظه هایی به نام بسکت که تعداد زیادی ورق موجدار در داخل آن قرار دارد، پر میشود، وجود موج بر روی سطوح انتقال حرارت موجب تحریک بیشتر جریان و افزایش میزان انتقال حرارت میگردد. بسکتها به تناسب محل استقرار و شرایط دمایی به ۳ دسته لایه سرد، میانی و گرم روی هم قرار میگیرند.

 

 

نماینده سرپرستان شرکت مدیریت تولید برق نکا در کمیته انضباط کار تعیین شد

انتخابات تعیین نماینده سرپرستان شرکت مدیریت تولیدبرق نکا جهت حضور در کمیته انضباط کار شرکت برگزار شد.

بر اساس نتایج بدست آمده از این انتخابات که با حضور و رقابت ۷ نفر از سرپرستان برگزار شد، مهندس علی اکبر یخکشی بیشترین آراء مأخوذه را به خود اختصاص داد و به عنوان نماینده سرپرستان در ترکیب کمیته مذکور جای گرفت.