زنگ خطر کمبود آب در شهرستان گلپایگان

مدیر آبفای گلپایگان می گوید زنگ خطر کمبود آب شرب در این شهرستان به صدا در آمده است. ناصر دهقادنی افزود: بر اساس برنامه شرکت مدیریت منابع آب ایران از ابتدای شهریور ماه امسال ۲۰ درصد آب تحویلی به گلپایگان کمتر شده و سهم آب شهرستان گلپایگان با کاهش 60 لیتر در ثانیه، از ۳۳۰ […]

مدیر آبفای گلپایگان می گوید زنگ خطر کمبود آب شرب در این شهرستان به صدا در آمده است.

ناصر دهقادنی افزود: بر اساس برنامه شرکت مدیریت منابع آب ایران از ابتدای شهریور ماه امسال ۲۰ درصد آب تحویلی به گلپایگان کمتر شده و سهم آب شهرستان گلپایگان با کاهش 60 لیتر در ثانیه، از ۳۳۰ به  ۲۷۰ لیتر در ثانیه رسیده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب اصفهان، وی با بیان این که جبران کمبود آب شرب شهرهای گلپایگان، گوگد، گلشهر و سایر روستاها از محل چاه‌های سطح شهر انجام می‌شود افزود: از 13 حلقه چاه فعال در شهرهای گلپایگان، گلشهر و گوگد، دو حلقه چاه در شهر گلشهر که منبع تأمین آب روستاهای غرقن، هرستانه و حاجیله و مَرغ چاه‌ و چشمه‌ به شمار می رود، در حال خشک شدن است.

دهقادنی با بیان این که امسال منابع آب محلی روستاهای این شهرستان از ۵۰ تا ۸۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، گفت: در چهار ماه گذشته ۷۵۶ هزار لیتر آب از طریق تانکر به این روستاها آبرسانی شده است.

وی با اشاره به کاهش 50 درصدی بارندگی ها در شهرستان گلپایگان گفت: هم اکنون 53 درصد سد کوچری و 87 درصد سد گلپایگان خالی است و به همین دلیل از شهروندان تقاضا داریم در مدیریت مصرف آب کوشا باشند چرا که گلپایگان شهر پر آبی نیست و مانند سایر شهرهای استان با کمبود آب مواجه است.

دهقادنی در رابطه با پروژه فاضلاب شهری گفت: زمین تصفیه خانه تملک شده است و خطوط جمع‌آوری فاضلاب نیز تا مرکز شهر گوگد اجرا شده است اما با توجه به نبود اعتبارات باید دنبال راهکاری جدید برای عملیاتی شدن شبکه جمع‌آوری و تصفیه خانه فاضلاب بود که بهترین راه، جذب سرمایه گذار بخش خصوصی است.