رکورد میزان مصرف برق در استان آذربایجان غربی برای بار دوم شکسته شد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی: رکورد میزان مصرف برق در استان آذربایجان غربی برای بار دوم شکسته شد. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی به دنبال افزایش دمای هوا و استمرار این افزایش دما تا آخر هفته و گذر از رکورد مصرف سال گذشته و ثبت حدود هزار و […]

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی: رکورد میزان مصرف برق در استان آذربایجان غربی برای بار دوم شکسته شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی به دنبال افزایش دمای هوا و استمرار این افزایش دما تا آخر هفته و گذر از رکورد مصرف سال گذشته و ثبت حدود هزار و ۸۷ مگاوات مصرف برق در آذربایجان غربی، اکبر حسن‌بکلو مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی، از عموم مردم استان درخواست کرد تا با مدیریت مصرف و استفاده بهینه از وسایل برقی در ساعات پیک بار، شرکت توزیع نیروی برق استان را در کنترل بار شبکه یاری کنند.
حسن‌بکلو به لزوم همکاری تمام مشترکان در حوزه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: در پی شکسته شدن رکورد برق در سطح استان و کشور، روز دوشنبه مورخ ۳۰ تیرماه ۹۹ این روند همچنان ادامه داشته و بار دیگر رکورد میزان مصرف برق مشترکان استان برای بار دوم شکسته شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی تشریح کرد: مصرف برق مشترکان در روز دوشنبه ۳۰ تیرماه با هزار و ۸۷ مگاوات، بیشترین مصرف را از ابتدای سال تا کنون به خود اختصاص داد.