رکورد تولید برق در نیروگاههای سیستان و بلوچستان شکسته شد

برای نخستین بار در نیروگاه های سیستان و بلوچستان بدون افزایش ظرفیت منصوبه و با کمترین نرخ خروج  در تاریخ صنعت برق استان، رکورد تولید به بیش از 1100 مگاوات رسید. به گزارش پایگاه خبری شرکت  برق حرارتی،  در پیک بار 11 مرداد 1399، با در مدار آوردن حداکثر ظرفیت منصوبه  در مجموعه نیروگاههای بخاری […]

برای نخستین بار در نیروگاه های سیستان و بلوچستان بدون افزایش ظرفیت منصوبه و با کمترین نرخ خروج  در تاریخ صنعت برق استان، رکورد تولید به بیش از 1100 مگاوات رسید.

به گزارش پایگاه خبری شرکت  برق حرارتی،  در پیک بار 11 مرداد 1399، با در مدار آوردن حداکثر ظرفیت منصوبه  در مجموعه نیروگاههای بخاری ایرانشهر، سیکل ترکیبی چابهار و بمپور، گازی زاهدان و کنارک و سایر نیروگاه های تولید پراکنده بیش از 1100 مگاوات برق در این استان تولید شد.

براساس این گزارش تامین قطعات ، انجام به موقع تعمیرات دوره ای و اورهال واحد ها، ارتقای سیستمهای خنک کاری و رفع محدودیت های تولید با تکیه بر حداکثر توانمندی های داخلی از سایر عوامل موثر در این رکورد زنی بوده است.  ​​