رکورد تولید انرژی در بلوک سیکل­ ترکیبی نیروگاه نکا شکسته شد.

بلوک سیکل­ ترکیبی نیروگاه شهیدسلیمی نکا با تولید یک میلیارد و ششصد و سی یک میلیون و دویست و  سی شش هزارکیلووات ساعت طی شش ماه ابتدای امسال، رکورد تولید انرژی را در مدت مشابه 15 سال گذشته شکست. مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق نکا با اعلام این خبر افزود: مجموع انرژی خالص تولید شده […]

بلوک سیکل­ ترکیبی نیروگاه شهیدسلیمی نکا با تولید یک میلیارد و ششصد و سی یک میلیون و دویست و  سی شش هزارکیلووات ساعت طی شش ماه ابتدای امسال، رکورد تولید انرژی را در مدت مشابه 15 سال گذشته شکست.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق نکا با اعلام این خبر افزود: مجموع انرژی خالص تولید شده در واحد بلوک سیکل­ترکیبی نیروگاه نکا در شش ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز10 درصد افزایش داشت.

محسن نعمتی با اشاره به اینکه طی شش ماه ابتدای امسال 75.37 درصد انرژی تعهدی سالانه بلوک سیکل ترکیبی نیروگاه طبق برنامه محقق شد ابراز داشت: این موفقیت با توجه به دشواری و حساسیت بسیار زیاد نگهداری و بهره ­برداری از واحدها و علیرغم همه محدودیتها و چالشهای موجود بویژه در شرایط سخت مقابله با ویروس کرونا، با همدلی و تلاش جهادی و شبانه روزی کارکنان، بهره برداری و تعمیرات مناسب و به موقع و نیز اجرای پروژه گازوییل سوز کردن واحدهای گازی جهت استفاده از سوخت مایع در شرایط عدم تخصیص سهمیه سوخت گاز حاصل گردید.

بلوک سیکل­ ترکیبی نیروگاه شهید سلیمی نکا شامل دو واحد گازی به ظرفیت هر یک 137.6 مگاوات و یک واحد بخار سیکل­ ترکیبی با ظرفیت 160 مگاوات می باشد که واحدهای 1 و2 گازی آن به ترتیب در مرداد و آبان ماه سال 1369 و واحد بخار نیز در تابستان سال 1385 به شبکه سراسری برق کشور پیوست.