رونمایی از گواهینامه بین المللی HSE-MS در شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی

پس از انجام چند مرحله ممیزی و ارزیابی حضوری و میدانی ، شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی موفق به اخذ گواهینامه استاندارد HSE-MS شد که با حضور مدیرعامل و جمعی از همکاران از این گواهینامه رونمایی شد .

به گزارش روابط عمومی ، مهندس باغیشنی معاون بهره برداری و دیسپاچینگ در مراسم رونمایی طی سخنانی ، اخذ گواهینامه HSE در سال ۱۴۰۰ را نقطه عطفی در تغییر سیستم ایمنی و بهداشت

شرکت از سنتی به مدرن دانست و افزود : نیازمند این هستیم تا فرهنگ ایمنی به سطحی از رشد و ارتقا برسد که تمامی فعالیت ها با عیار HSE سنجیده شود .

باغیشنی مشارکت تمامی ارکان شرکت در پیاده سازی و اجرای کامل این استاندارد را ضامن موفقیت آن دانست و گفت : نیاز به مجموعه اقداماتی داریم که تعهد ما را به ایمنی و رفتار بدون ریسک افزایش

دهد .
وی در پایان از مهندس سروش مهر ، مهندس اسفراینی و همکاران دفتر ایمنی و کنترل ضایعات و همکارانی که در جهت استقرار این سیستم تلاش کردند ، قدردانی نمود .

همچنین مهندس ذبیحی مدیرعامل شرکت ، طی سخنانی ضمن تبریک به کلیه همکاران به جهت دریافت گواهینامه HSE-MS ، مدیریت شایسته ویژگی های خاص شرکت از جمله گستردگی و پراکندگی

را مستلزم بهره مندی از سیستم های نوین مدیریتی دانست و تاکید کرد : هدف از کسب گواهینامه و اجرای سیستم های مدیریتی ، عمق بخشی به فعالیت ها و اصلاح فرایندهای شرکت است و ابراز

امیدواری نمود با اجرای موثر HSE در سطح شرکت ، شاهد کاهش و حذف حوادث باشیم .

وی در بخش دیگری از صحبت های خود ، توجه به پرسنل زیرمجموعه در ابعاد روحی و روانی و پیگیری مشکلات آنها را خواستار شد و ضمن تاکید بر این نکته که تمامی همکاران شرکت در هر چارچوب

قراردادی مورد احترام و توجه هستند ، پرهیز از تبعیض در رفتار و گفتار را مورد توجه قرار داد .

وی در پایان با بیان این نکته که اموال شرکت متعلق به مردم است و ما فقط امانت دار آن هستیم ، حفظ ، نگهداری و بهره برداری صحیح از دارایی و تجهیزات و اموال شرکت را مورد تاکید قرار داد .

شایان ذکر است پس از رونمایی از گواهینامه بین المللی HSE-MS ، با اهدای لوح و جایزه از همکاران موثر در اخذ گواهینامه تقدیر شد .