مدیرعامل شرکت توانیر خبر داد:

رونمایی از پویش «با انرژی»

مدیرعامل شرکت توانیر از رونمایی پویش «با انرژی» خبر داد.

مدیرعامل شرکت توانیر از رونمایی پویش «با انرژی» خبر داد.

به گزارش برقاب، رجبی مشهدی، با بیان این که فن آوریهای قبل دیگر پاسخگو نیست و باید خودمان را به ابزارهای جدید مجهز کنیم، تصریح کرد: استفاده از هوش مصنوعی و ابزارهای ارتباطی جدید یکی از این ابزارها است که باید به وسیله آن بتوانیم اقشار مختلف با سلایق مختلف و گروههای مصرف را در جریان فعالیتهای صنعت برق قرار دهیم.
وی با بیان این که براساس پیش بینی های هواشناسی سالجاری تابستان بسیار گرم و طولانی در انتظار ما است، گفت: تمام برنامه ریزی ها برای تامین برق مشترکان در این شرایط تدوین شده است.
مدیرعامل شرکت توانیر با اظهار امیدواری نسبت به این که رویکرد جدید پویش «با انرژی» با موفقیتهای بیشتر برای صنعت برق باشد، در ادامه تاکید کرد: به جز فعالیت هایی که با استفاده از ظرفیت های این طرحها انجام می شود، گروه های مصرف هم مشخص شده و برای هریک برنامه جداگانه تدوین و اجرا خواهد شد. به طور مثال اگر امسال مشترکان کشاورزی با ۵ ساعت همکاری با صنعت برق، برق رایگان دریافت می کردند، برای سال پیش رو به این طرح اهرم های تشویقی هم اضافه شده که میزان پاداش این مشارکت پرداخت شود.
رجبی مشهدی در پایان از کامل شدن طرح هوشمندسازی ادارات تا تابستان خبر داد.