روند کاهشی برداشت آب از سفره های زیر زمینی البرز

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان البرز اعلام کرد: با توجه به سرعت گرفتن طرح جامع آبرسانی و افزایش سهمیه آب از سدها ، برداشت آب از سفره های زیر زمینی استان روند کاهشی دارد.

روند کاهشی برداشت آب از سفره های زیر زمینی البرز

به گزارش برقاب : اکنون سهم برداشت از سدهای استان به بالای ۲۶ درصد رسیده که تا تابستان امسال با بهره برداری از پروژه های جدید میزان استفاده از آبهای سطحی در البرز افزایش می یابد.

 

وی با اشاره به وضعیت نامطلوب سفره های زیر زمینی آب البرز گفت : با اهتمام دولت سیزدهم و حمایت مالی از اجرای طرح جامع آبرسانی در زمان حاضر تلاش ها برتقویت سفره های زیر زمینی مضاعف شده است.

 

نجفیان اظهار کرد: در کنار توسعه طرح های آبرسانی از سدهای کرج و طالقان ، طرح انسداد چاههای آب غیر مجاز و تجهیزچاههای مجاز به کنتورهای هوشمند در استان البرز شتاب گرفته است.

 

مدیر عامل آب منطقه ای البرز با اشاره به فعال سازی ۲ طرح بزرگ تغذیه مصنوعی آب در دشت های هشتگرد و فردیس به ظرفیت ۱۰۲ میلیون متر مکعب ، گفت : در جریان بارش های اخیر مقادیر زیادی از سیلابها به نفع این سفره ها مهار شد.

 

وی ادامه داد: اکنون طرح های تغذیه مصنوعی دشت های البرز آماده آبگیری و مهار سیلابها هستند و با وجود این طرح ها کمترین مقدار از سیلابها به هدر می رود.

 

نجفیان با اشاره به پیش بینی هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی از فردا دوشنبه به البرز، گفت : طرح های تغذیه مصنوعی را برای مهار سیلابهای احتمالی آماده کرده ایم.

 

وی تاکید کرد: امسال انسداد بیش از ۲ هزار حلقه چاه غیر مجاز برای مهار برداشت بی رویه از منابع آب زیر زمینی در دستور کار شرکت آب منطقه ای البرز است .داود نجفیان روز یکشنبه به خبرنگار ایرنا گفت : اکنون سهم برداشت از سدهای استان به بالای ۲۶ درصد رسیده که تا تابستان امسال با بهره برداری از پروژه های جدید میزان استفاده از آبهای سطحی در البرز افزایش می یابد.

 

وی با اشاره به وضعیت نامطلوب سفره های زیر زمینی آب البرز گفت : با اهتمام دولت سیزدهم و حمایت مالی از اجرای طرح جامع آبرسانی در زمان حاضر تلاش ها برتقویت سفره های زیر زمینی مضاعف شده است.

 

نجفیان اظهار کرد: در کنار توسعه طرح های آبرسانی از سدهای کرج و طالقان ، طرح انسداد چاههای آب غیر مجاز و تجهیزچاههای مجاز به کنتورهای هوشمند در استان البرز شتاب گرفته است.

 

مدیر عامل آب منطقه ای البرز با اشاره به فعال سازی ۲ طرح بزرگ تغذیه مصنوعی آب در دشت های هشتگرد و فردیس به ظرفیت ۱۰۲ میلیون متر مکعب ، گفت : در جریان بارش های اخیر مقادیر زیادی از سیلابها به نفع این سفره ها مهار شد.

 

وی ادامه داد: اکنون طرح های تغذیه مصنوعی دشت های البرز آماده آبگیری و مهار سیلابها هستند و با وجود این طرح ها کمترین مقدار از سیلابها به هدر می رود.

 

نجفیان با اشاره به پیش بینی هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی از فردا دوشنبه به البرز، گفت : طرح های تغذیه مصنوعی را برای مهار سیلابهای احتمالی آماده کرده ایم.

 

وی تاکید کرد: امسال انسداد بیش از ۲ هزار حلقه چاه غیر مجاز برای مهار برداشت بی رویه از منابع آب زیر زمینی در دستور کار شرکت آب منطقه ای البرز است .