روند اجرایی پروژه جهاد آبرسانی ۱۰۶روستایی شهید امینی بررسی شد

بررسی روند اجرایی پروژه آبرسانی جهاد آبرسانی ۱۰۶روستایی شهید امینی

به گزارش برقاب، در بازدید مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آدربایجان غربی و جانشین قرارگاه سازندگی ومحرومیت زدایی نیروی زمینی سپاه روند اجرایی پروژه و تاسیسات ایستگاه های پمپاژ و مخازن و لوله گذاری پروژه جهاد آبرسانی ۱۰۶روستائی شهید امینی در شهرستان های چایپاره،شوط و پلدشت مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه این بازدید موانع و مشکلات مربوط به روند اجرایی پروژه جهاد آبرسانی در جلسه ای مشترک باحضور مدیران امور آب و فاضلاب و فرماندهان ناحیه مقاومت شهرستان های دخیل و مشاور پروژه برگزار و پس از بررسی موانع و مشکلات، تصمیمات لازم جهت هماهنگی بیشتر و تسریع در تکمیل این طرح اتخاذ شد.