روشن- خاموش 

شما رو آشنا میکنم با لطافت خان یکی از کاراکتر های انیمیشن روشن _خاموش متاسفانه برق دزدی در کولر گازی کار غلطی هست که مشترکان ما مخصوصا در بهش تجاری نمیدونن چقدر با این کارشون به شبکه برق آسیب میرسونن خوشبختانه بابا برقی، لطافت خان رو قانع میکنه که درجه ۲۴ کولر گازی هزینه رو […]

شما رو آشنا میکنم با لطافت خان یکی از کاراکتر های انیمیشن روشن _خاموش
متاسفانه برق دزدی در کولر گازی کار غلطی هست که مشترکان ما مخصوصا در بهش تجاری نمیدونن چقدر با این کارشون به شبکه برق آسیب میرسونن
خوشبختانه بابا برقی، لطافت خان رو قانع میکنه که درجه ۲۴ کولر گازی هزینه

رو کم میکنه و نیازی به کار غیر قانونی نیست
ادامه قسمت های این انیمیشن رو می تونید از شبکه شما در برنامه در جریان باش دنبال کنید.
روز های زوج و پنجشنبه ها ساعت۲۰ برنامه در جریان باش میزبان شما دوستان در شبکه شماست.