روابط عمومی پل ارتباطی بین هر ساختار سازمانی با افکار عمومی است.

انعکاس و شفافیت به موقع اخبار و خدمات یک سازمان توسط روابط عمومی  میتواند تاثیرات مثبت و اثربخشی در منظر جامعه داشته باشد به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق شمال استان کرمان، مهندس محمد سلیمانی مدیرعامل شرکت به همراه مهندس طاهری معاون هماهنگی برق شهرستانها با حضور در دفتر روابط عمومی ضمن تبریک […]

انعکاس و شفافیت به موقع اخبار و خدمات یک سازمان توسط روابط عمومی  میتواند تاثیرات مثبت و اثربخشی در منظر جامعه داشته باشد

به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق شمال استان کرمان، مهندس محمد سلیمانی مدیرعامل شرکت به همراه مهندس طاهری معاون هماهنگی برق شهرستانها با حضور در دفتر روابط عمومی ضمن تبریک بیست و هفتم اردیبهشت روز روابط عمومی و ارتباطات از زحمات همکاران این مجموعه تقدیر کرد.

مهندس سلیمانی، از روابط عمومی به عنوان سرمایه ارزشمند و بازوی فکری و توانمنددر اجرای راهبردها و پیشبرد اهداف کلان هر سازمان یادکرد و گفت:

از همکاران مجموعه روابط عمومی میخواهم که با تلاش مستمر و سعه صدر در سال پیش رو  با اهتمام جدی و مسئولانه در بازتاب اخبار و اطلاعات مرتبط با اقدامات توسعه و احداث شبکه توزیع برق در شمال استان و فرهنگ سازی مدیریت مصرف انرژی با استفاده از ظرفیت اصحاب رسانه و شبکه های اجتماعی  به نحو شایسته ایفای نقش کنند.
وی از مدیریت و همکاران دفتر روابط عمومی خواست با انعکاس و بازنشر فعالیت ها و زحمات کارکنان شرکت که در بخش های مختلف توسعه واحداث ، اتفاقات ، بهره برداری مشغول خدمت هستند به شکل شایسته ای  نقش آفرینی همکاران در  جامعه نشان داده شود.