روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان توانست درارزیابی عملکرد مدیران وزارت نیرو در سال 99 امتیاز 97 درصد ازشاخصهای پیشنهادی را کسب کند

به گزارش روابط عمومی برق منطقه ای اصفهان حسین رضاپورمدیر روابط عمومی این شرکت  هدف از ارزیابی مذکور را داشتن تصویری شفاف از عملکرد شرکت ها بر اساس ماموریت ها و تکالیف ابلاغی از سوی وزارت نیرو اعلام کرد و گفت: سه شاخص نحوۀ تعامل با نمایندگان مجلس ، اجرای تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری و انجام اقدامات نظارتی و مقابله با فساد (سلامت اداری)در این ارزیابی مورد سنجش قرار گرفت.

مدیر روابط عمومی برق منطقه ای اصفهان دستیابی به این موفقیت را مرهون تلاش های شبانه روزی، خلاقیت، ابتکار و نوآوری هرچه بیشتر در ارائه خدمات توسط همکاران این واحد دانست و افزود: تهیه و

تدوین استراتژی در تمامی فعالیت های عمده سازمان از جمله عوامل موفقیت روابط عمومی بوده است.

رضاپور اذعان داشت: فرایندهای ارزیابی صورت گرفته شامل چهار مرحله ی خود ارزیابی، ارزیابی اولیه، ثبت اعتراض و ارائه مستندات تکمیلی بوده و روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان  امتیاز ۹۷

درصد از اهداف تعیین شده  را کسب نمود.

خاطر نشان می شود روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان  در ادوار گذشته رتبه های متعددی را در زمینه ارزیابی عملکرد کسب کرده است.

برق منطقه ای اصفهان1