روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان تهران حائز رتبه برتر شد

در نشست سراسری مدیران روابط عمومی حوزه آب و آبفای کشور روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان تهران حائز رتبه برتر شد و از سوی محمد جوانبخت معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و علی اکبر کاظمی مدیرکل اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت نیرو مورد قدردانی قرار گرفت.

به گزارش برقآب، در متن این لوح تقدیر آمده است:
بر اساس ارزیابی انجام شده شرکت آب و فاضلاب استان تهران در اجرای فعالیت‌های موثر وفراگیر در میان شرکت‌های آب و فاضلاب سراسر کشور حائز رتبه برتر است و به پاس تلاش‌های ارزشمند جناب عالی و مجموعه روابط عمومی آن شرکت این لوح سپاس به شما اهدا می‌شود.