روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان حائز رتبه برتر شد.

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان در پانزدهمین جشنواره روابط عمومی های استان، در دو محور نوآوری و فعالیت های پیشرو و رویدادسازی موفق به کسب رتبه برتر و دریافت تندیس جشنواره و لوح تقدیر شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان هیأت داوران پانزدهمین جشنواره روابط عمومی استان اصفهان، روابط […]

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان در پانزدهمین جشنواره روابط عمومی های استان، در دو محور نوآوری و فعالیت های پیشرو و رویدادسازی موفق به کسب رتبه برتر و دریافت تندیس جشنواره و لوح تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان هیأت داوران پانزدهمین جشنواره روابط عمومی استان اصفهان، روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان را در دو محور نوآوری و فعالیت های پیشرو و رویدادسازی به عنوان روابط عمومی برتر انتخاب و مورد تقدیر قرار داد.در این دو محور روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان با ارسال فیلم آموزشی با تکنیک پرده سبز ، دوره آموزشی روزنامه نگاری آب و جشنواره ی ملی داستان آب حضور پیدا کرده بود .

این مراسم با حضور معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان و رئیس شورای اطلاع رسانی استان ، شانزدهم مرداد ماه در محل سالن استانداری برگزار و از فعالیت ها و برنامه ریزی های روابط عمومی های برتر استان تقدیر به عمل آمد.