روابط عمومی سامانه مشورتی و مدیریتی در جهت پیشرفت هر سازمان است.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان، عبدالوحید مهدوی نیا مدیر عامل این شرکت با ارسال پیامی، روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی را به تمامی مدیران و کارشناسان این عرصه به خصوص همکاران روابط عمومی در صنعت برق، تبریک گفت. در این پیام چنین آمده است: ۲۷ اردیبهشت ماه، روز […]

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان، عبدالوحید مهدوی نیا مدیر عامل این شرکت با ارسال پیامی، روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی را به تمامی مدیران و کارشناسان این عرصه به خصوص همکاران روابط عمومی در صنعت برق، تبریک گفت.

در این پیام چنین آمده است:

۲۷ اردیبهشت ماه، روز جهانی روابط عمومی و ارتباطات، صرفا یک عنوان در صفحات تقویم نیست بلکه سرفصلی است از تعهد، تخصص، علم و هنر و همچنین فرصتی است تا به نقش و جایگاه روابط عمومی در جامعه به عنوان هنر هشتم بیاندیشیم.

امروزه روابط عمومی نه به عنوان یک جایگاه تشریفاتی بلکه به عنوان یک سامانه مشورتی و مدیریتی و به عنوان عنصری مهم در ارتقا و پیشرفت هر سازمانی، جایگاه ویژه‌ای دارد و بدون روابط عمومی هیچ فعالیتی انعکاس نمی‌یابد.

روز جهانی ارتباطات و روابطعمومی فرصتی است برای اندیشه در «ارتباط انسانی»؛ سنگ بنای هر تمدن و فرهنگ و هر زایش و شکوفایی اندیشه؛ پدیده ای که گرچه ساده می نماید اما از فرط پیچیدگی، برخی از عمیق ترین اذهان بشری را واداشت تا بنای دانشی بدیع و والا را منحصراً در تبیین و تحلیل آن پی افکنند.

با توجه به شرایط کنونی حاکم بر کشور که از یک سو با تولید ۴۰۰۰مگاواتی نیروگاه های برقآبی روبرو هستیم و از سوی دیگر شیوع ویروس کرونا و نیاز بیش از پیش فعالان حوزه بهداشت به انرژی برق و همچنین برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، سبب شده است که صنعت برق بیشتر از هر زمان دیگری نیازمند همراهی و همکاری مردم باشد، در این زمینه روابط عمومی ها، نقش مهمی در اقناع افکار عمومی  دارند و رکن اصلی در موفقیت و گذر موفق از پیک بار می باشند

روابط عمومی های صنعت برق به عنوان حلقه های اصلی ایجاد همدلی و جایگاه بنیادین اطلاع رسانی، آگاهی دهـی و فرهنگ سازی می توانند با استفاده از روش های نوین ارتباطی ضمن آگاهی دادن مردم به ارزش اقتصادی آن و ترغیب مشترکان برق به اصلاح مدل مصرف همگام با بخش های تولیدی و فنـی صنعت برق، نقش خود را به صورت ارزنده ایفـا کنند.

اینجانب ضمن تبریک این روز به همه روابط عمومی های صنعت برق سراسر کشور، امیدوارم با سخت کوشی افزون تـر و همتـی مؤثـر،  عبوری سربلند و موفقیت آمیز از دوران اوج مصرف برق در سال۱۴۰۰ محقق گردد و صنعت برق کماکان در راستای خدمت رسانی به مردم شریف ایران عزیز اسلامی سربلنـد باشد.

 لازم به ذکر است مدیرعامل شرکت با مدیر و کارشناسان این دفتر دیدار و با اهداء گل از زحمات و تلاش های این دفتر قدردانی نمود.