روابط عمومی در ایجاد بسترهای مشارکت ذهنی و عینی نقش نهادی دارد.

مهندس امیدعلی مرآتی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه باحضور در دفتر روابط عمومی این شرکت، روز ارتباطات و روابط عمومی را تبریک گفت. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه؛ وی به همین مناسبت پیام خود را منتشر نمود. متن این پیام به شرح زیر است: فرارسیدن بیست و هفتم […]

مهندس امیدعلی مرآتی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه باحضور در دفتر روابط عمومی این شرکت، روز ارتباطات و روابط عمومی را تبریک گفت.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه؛ وی به همین مناسبت پیام خود را منتشر نمود. متن این پیام به شرح زیر است:
فرارسیدن بیست و هفتم اردیبهشت ماه؛ روز ارتباطات و روابط عمومی را به تمامی دست‌اندرکاران ساعی و پرتلاش عرصه ارتباطات و روابط عمومی صنعت برق به خصوص همکارانم در شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه، تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
بی شک روابط عمومی با ایفای کارکردهای اطلاع رسانی و اطلاع یابی، ایجاد و حفظ ارتباطات دو سویه و تفاهم متقابل بین سازمان و مشترکین به پویایی و رشد و توسعه سازمان در محیط و در راه رسیدن به اهداف و استراتژی های آن کمک می کند.
در عصر ارتباطات و اطلاعات و در موقعیتی که جامعه متحول ما رو به سوی تکامل دارد و مدنیت را جست و جو می کند، روابط عمومی از اجزا و عناصر اصلی ارتباطات است و در ایجاد بسترهای مشارکت ذهنی و عینی نقش نهادی و بنیادی دارد، زیرا جنس و ماهیت مجموعه وظایف و فعالیت های آن بطور عمده ‘ارتباطی، تعاملی و تبادلی’ است و امر مشارکت نیز با مقوله اطلاع رسانی که از مهمترین رویکردهای روابط عمومی است، آغاز می شود.
در پایان با گرامیداشت این روز و تقدیر و تشکر از عموم تلاشگران عرصۀ ارتباطات، از خداوند بلند مرتبه، برای تمامی عزیزان، توفیقات روزافزون در جهت اعتلای امر مقدس اطلاع رسانی، آرزو می‌کنم.