روابط عمومی خانه مردم و تریبون سازمان است.

بی شک بیست و هفتم اردیبهشت ماه تداعی گر اهمیت و نقش روز افزون صنعت روابط عمومی در دنیای ارتباطات است، شغلی که امروزه به قلب تپنده همه مجموعه های بزرگ تبدیل شده است . روز روابط عمومی را گرامی داشته و به تمامی فعالان این عرصه تبریک عرض می نما ییم. شرکت تولید نیرو ی […]

بی شک بیست و هفتم اردیبهشت ماه تداعی گر اهمیت و نقش روز افزون صنعت روابط عمومی در دنیای ارتباطات است، شغلی که امروزه به قلب تپنده همه مجموعه های بزرگ تبدیل شده است .

روز روابط عمومی را گرامی داشته و به تمامی فعالان این عرصه تبریک عرض می نما ییم.

شرکت تولید نیرو ی برق شهید مفتح