رهگیری اینترنتی نامه ها در سازمان آب و برق خوزستان

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان آب و برق خوزستان از راه اندازی امکان رهگیری اینترنتی نامه های وارده به سازمان آب و برق خوزستان خبر داد. به گزارش شبکه خبری سازمان آب وبرق خوزستان، حمید سلمان پور ضمن اعلام این مطلب گفت: دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای ارائه خدمات غیرحضوری به مراجعین […]

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان آب و برق خوزستان از راه اندازی امکان رهگیری اینترنتی نامه های وارده به سازمان آب و برق خوزستان خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب وبرق خوزستان، حمید سلمان پور ضمن اعلام این مطلب گفت: دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای ارائه خدمات غیرحضوری به مراجعین محترم و کاهش مراجعات حضوری به سازمان اقدام به راه اندازی امکان رهگیری اینترنتی نامه های وارده به سازمان نموده است.

وی افزود:کلیه مراجعین محترم می توانند جهت رهگیری نامه های وارده به سازمان از طریق آدرس Https://oa.kwpa.ir اقدام فرمایند. جهت استفاده از این سرویس دبیرخانه ثبت کننده نامه وارده میبایست شماره رهگیری و شماره نامه را پس از ثبت در دبیرخانه به مراجعین تحویل نمایند.